Despre noi

Bun venit pe pagina DPPD Bacău!

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universităţii din Bacău a fost înfiinţat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4148/ 13.07.1998. Departamentul este o instituţie abilitată să asigure formarea iniţială a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru cariera didactică, prin pregătirea pedagogică, psihologică, didactică şi practică. Totodată, Departamentul realizează formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin definitivat, gradele didactice II şi I, precum şi prin programe de perfecţionare periodică.

De asemenea, D.P.P.D. asigură dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei învăţării, al strategiilor de predare – învăţare - evaluare, al inovării teoriei şi practicii educaţionale.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic îşi propune în principal:

  • Recrutarea şi selectarea studenţilor cu aptitudini pedagogice şi motivaţie pozitivă pentru profesia didactică;
  • Coordonarea unitară a activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învăţământ şi în programele analitice, precum şi în activităţile de curs, seminar şi practică pedagogică;
  • Dezvoltarea competenţei psihosociale, de relaţionare optimă şi performantă a viitoarelor cadre didactice cu elevii, cu membrii comunităţii locale, prin exersarea strategiilor de învăţare activă în microgrupuri şi prin activităţi în parteneriat;
  • Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editare de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice, editarea volumului de studii şi cercetări ştiinţifice;
  • Eficientizarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei permanente;
  • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare.

INFORMAŢII DE ULTIMĂ ORĂ

!!! Admitere 2010!!! !!! candidati admisi la PIPP in sesiunea septembrie 2010

Declaratia de autenticitate pentru lucrarea de gradul I

 

NOU!!! CURS DE FORMARE profesori debutanţi !!!

clipboard01 Noua adresa a secretariatului DPPD: Universitatea din Bacău, corp D, et. II, sala 219
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

logo_carte_polirom

 

 

 

Oferta de formare psihopedagogica 2013 - 2014

Puteti descarca fisierul PDF cu oferta de formare psihopedagogica 2013-2014:

oferta_dppd_2013_2014.pdf